VENNESLA: Både Vennesla Høyre og fylkesstyret anbefaler at Vennesla får innvilget søknaden.— Det nærmer seg jo en avgjørelse. Innstillingen fra saksbehandlerne skal snart være klar. Det er enormt viktig for Vennesla at denne søknaden går gjennom i departementet. Vi har mistet over 1000 industriarbeidsplasser de siste årene, og står overfor tøffe og omfattende strukturendringer, fortsetter hun. I et møte mellom ordføreren i Vennesla, Torhild Bransdal, og Peter Gitmark som er Høyres mann i kommunalkomiteen på Stortinget, i forrige uke, ble det satt fokus nettopp på disse tingene.- Gitmark har sagt at han vil fronte vår søknad. I realiteten betyr det at vi vil bli prioritert foran Mandal og Kvinesdal, sier Vennesland som understreker at hun også har veldig sans for regiontanken.- Vi synes det er veldig hyggelig hvis alle fikk innvilget søknaden, sier hun.