— Den viktigste forskjellen mellom chip og magnetstripe er sikkerheten. Chipen har mange flere krypteringer og sertifikater som skal godkjennes og er derfor svært vanskelig å forfalske og misbruke. Chipen kan ikke kopieres, og blir den forsøkt manipulert, ødelegger den seg selv, sier banksjef Gudmund Jakobsen i Nordea i Kristiansand.

Den mest merkbare forskjellen mellom de gamle og nye kortene er at det nye kortet ikke lenger skal dras gjennom slissen i dagens betalingsterminaler. I stedet skal kortet plasseres inn i en kortleser og blir stående der under hele transaksjonen.

I betalingsterminaler vil det tidsmessig ikke være store forskjellen fra i dag, mens chip-kortet vil bruke noe lengre tid på godkjenningsprosedyren i minibanker. Forskjellen vil trolig bli mindre etter hvert.

Kunder med Master Card vil få nytt kortnummer, mens den gamle pinkoden kan beholdes.

I en overgangsperiode beholdes den gamle magnetstripen som en reserveløsning i overskuelig fremtid, til dagens kortlesere byttes ut. Det vil også si at det er fare for å få kopiert magnetstripen i overgangsperioden.