LILLESAND:

Dermed vil et nervepirrende stykke vei for myke trafikanter bli en saga blott. Svingen ved avkjørselen til Glamsland er uoversiktlig. Lenger vestover blir det bedre, men uansett vil en bilfri sykkelvei bli et godt tilbud til campingfolket på Kjerlingland og andre som ferdes på veien.

— Gang- og sykkelveien skal bygges samtidig med den nye E 18-traséen vestover. Det er OPS-prosjektet - Offentlig Privat Samarbeid - som skal stå for prosjektering og bygging, mens vi i vegvesenet nå lager en reguleringsplan, sier avdelingsingeniør John Geir Smeland til Fædrelandsvennen.

— Denne sykkelveien var ikke med i den planen som ble vedtatt, men så fant vi ut at vi tar denne biten også. For her mangler det jo en gangvei, sier han.

De 700 meterne vil representere et kjærkomment påpluss på sykkelveinettet. Svingen ved avkjørselen inn mot Glamsland er uoversiktlig og trafikken stor. Og stor vil den være også etter at motorveien er på plass, ettersom dette blir innkjørselsvei til Lillesand sentrum vestfra.

— Nå har vi foreløpig bare satt en strek på kartet og ikke sett verken på masser eller grunnforhold. Men en slik sykkelvei koster fort rundt 4000 kroner meteren, sier Smeland. Veien vil bli lagt på høyre side av dagens E 18, sett mot Kristiansand.

Byggearbeidene på nye E 18 skal etter planen starte opp i 2006 med ferdiggjøring i 2009. Og sykkelveien vil bli tatt innen samme tidsrammen.