KVINESDAL: — Vi er veldig fornøyde, selv om dette er noe som skulle ha vært gjort for lenge siden, sier fylkesleder Harry Haugland i Norges Lastebileierforbund.

Han mener det er få vogntog som er høyere enn 4,20 meter, og at de aller fleste nå kan kjøre lovlig gjennom tunnelene langs Fedafjorden. Haugland anslår at i overkant av halvparten av vogntogene på norske veier er over fire meter, og dermed ikke har hatt lov til å kjøre gjennom de omstridte tunnelene på vei østover.

— Vi har hele tiden ment at tunnelene har vært høyere enn skiltingen sier. Derfor er det nok en del som har følt det urettferdig ved å bli bøtelagt for dette, sier Haugland.