• FOTO: Lars Hollerud

Søppel pryder grøftene

Våren sliter med gjennomslag langs veigrøftene. For der flyter søpla.