75 millioner kroner i erstatning til barnehjemsbarn

Barnehjemsbarn utsatt for omsorgssvikt vil få utbetalt mellom 75 og 80 millioner kroner fra Kristiansand kommune.