Sørlendinger er syke lengst

Mens Oslo-folk bruker 33 dager på å komme tilbake på jobb ved vanlige lidelser bruker sørlendinger 49 dager.