• VIL INVESTERE: Skogeier Olav Mjåland vil bruke erstatningen til investeringer på gården som han overtok i 2004. Foto: Kjetil Nevestad.

30 millioner i erstatning

De tolv skogeiere som er rammet av storbrannen i Froland får i snitt 2,5 millioner kroner utbetalt for tort og svie.