Seks millioner til UiA

Regjeringen gir ekstra penger til Universitetet i Agder i revidert nasjonalbudsjett.