Iverksatte leteaksjon etter 7-åring

Les politiloggen for 8. september.