- Hvor mange har du tatt livet av?

Mann oppsøkte NAV-ansatt hjemme.