Sikkerhetssystem sørget for avsporing

Det var Jernbaneverkets eget sikkerhetssystem som sørget for at dette toget nesten havnet på riksveien. Det bekymrer veivesenet.