Raser etter forbud mot ålefiske

Leder av Fiskerlaget Sør, Trygve Bjørnerem, raser etter at fiskeridirektøren går inn for midlertidig fredning av ål. Naturvernforbundet støtter fiskerne.