EVJE OG HORNNES: Kommunestyret i Evje og Hornnes vedtok i dag å etablere en åpen soningsanstalt på Evjemoen, melder Agderposten.

Vedtaket ble gjort med 14 mot 7 stemmer.

Kriminalomsorgen ville opprinelig etablere fengselet i bygg 94 på Evjemoen, som ligger i søndre leir få hundre meter fra kommunehuset.

Dette alternativet ble nedstemt av samtlige i styret i Evjemoen Næringspark. Grunnen var at styret vil prioritere slankere på Evjeklinikkken, og ønsker ikke fengselet som nærmeste nabo.

Flertallet av kommunestyrepolitikerne gikk inn for å plassere fengselet ved det tidligere sanitetsmagasinet i Nordre leir i stedet.

Les også: — Folket er overkjørt