• FOTO: fvn.no grafikk

Evje får fengsel

Vedtok å tilby Kriminalomsorgen å plassere fengsel på Evjemoen.