• VIL REFORMERE UNGDOMSSKOLEN: Kjell Ingolf Ropstad og Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti vil ha undervisning etter elevenes ulike nivåer, flere lærer og flere praktiske fag i ungdomsskolen. FOTO: Hilde Moi

KrF vil dele inn elever etter kunnskapsnivå

Slik skal Kjell Ingolf Ropstad og Dagrun Eriksen (KrF) skape skolevinnere.