Bedret boligsituasjon for studenter

På boligkontoret til SiA har de inntrykk av at boligsituasjonen for studenter har bedret seg fra i fjor til i år. Og de tror kanskje finanskrisen er grunnen.