Skal kartlegge egdenes spillevaner

560 personer i agderfylkene blir i disse dager bedt om å delta i en spørreundersøkelse som skal få oversikt over hvor mange som er spilleavhengige.