• UTSETTES: Dersom veivesenet får det som de vil, er ny vei i Vågsbygd først klar høsten 2011. FOTO: Arkiv

Kjevik forskyver Vågsbygdveien

Ny vei til Kjevik kan føre til at ny firefelts Vågsbygdvei blir forsinket med et år, og den står neppe klar til bruk før høsten 2011.