KRISTIANSAND: Allerede i slutten av desember startet Agder Røde Kors Hjelpekorps med bistand til Sørlandet sykehus, med transport av pasienter til og fra sykehus og institusjoner.

Nå trappes denne beredskapen opp.

Fra 20. desember har Røde Kors hatt vakt mandag, tirsdag og onsdag på ettermiddag- og kveldstid med én bil om dagen.

To biler

Fra neste uke er kjører Røde Kors fem dager i uken med to biler, mandag til fredag.

– Vi er veldig glade for å hjelpe sykehuset over denne kneika, sier fagleder for transport og ambulanse i Agder Røde Kors Hjelpekorps, Tom Erik Dønnestad.

Hjelpekorpsene i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Arendal deler på beredskapsoppdraget for SSHF. Foto: Røde Kors

– Vi har om lag 20 personer involvert i dette arbeidet. Det er ingen som vet hvor lenge dette vil vare, men vi setter opp vaktliste for flere uker fremover, sier han.

Hjelpekorpsene i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Arendal deler på oppdraget, som gjøres gjennom å stille sine beredskapsambulanser med mannskap til tjeneste på ettermiddag- og kveldstid.

Dypt takknemlig

– Det er viktig å få frigjort kapasitet på sykehuset så snart som mulig, og vi er dypt takknemlig for det arbeidet frivillige i hjelpekorpset bidrar med. Røde Kors-mannskapene er godt drillet i den tjenesten de leverer, og det er av stor betydning for sykehuset at Røde Kors som beredskapsorganisasjon stiller sine frivillige til tjeneste for å avhjelpe situasjonen, sier Marit Gunstveit.

Hun er konstituert avdelingssjef ved klinikk for prehospitale tjenester (PTSS) ved Sørlandet sykehus.

Den pågående smittesituasjonen gjør at det er behov for å avlaste ambulansetjenesten gjennom å kjøre pasienter som ikke har behov for omfattende behandling, men likevel må ligge under transporten.

Gode tilbakemeldinger

Dette er nødvendig både for å få ferdigbehandlede pasienter ut fra sykehuset til rett tid slik at man opprettholder mottakskapasiteten best mulig.

– Det er naturlig for oss å bidra med våre frivillige mannskaper når samfunnet har behov for våre tjenester, sier Tom Erik Dønnestad, i Agder Røde Kors Hjelpekorps.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra både sykehuset og pasienter. Den gode dialogen med SSHF og Klinikk for prehospitale tjenester gjør at vårt tilbud tilpasses den situasjonen som til enhver tid oppstår, og vi kan avlaste de tjenestene som har størst behov i krisesituasjoner som denne pandemien, sier han.