Lokalt

Stortinget snudde da Ropstad søkte om pendlerbolig i 2009. Det kan forklare hvorfor det nå er fullt kaos.

Stortinget har 143 leiligheter i Oslo. Disse kan stortingspolitikere som bor mer enn 40 kilometer fra Oslo, få bo i gratis. Men praksisen har ført til mye bråk i høst. Foto: Hans O. Torgersen