Kan bli avskiltet og fratas 281 millioner i statsstøtte. Nå slår kristen høgskole tilbake.

foto