NLA Høgskolens største studiested i Sandviken i Bergen. Høgskolen, som også har avdelinger i Oslo og Kristiansand, er under lupen fra tilsynsorganet Nokut. NLA Høgskolens største studiested i Sandviken i Bergen. Høgskolen, som også har avdelinger i Oslo og Kristiansand, er under lupen fra tilsynsorganet Nokut. Foto: Tor Høvik

Kan bli avskiltet og fratas 281 millioner i statsstøtte. Nå slår kristen høgskole tilbake.