Superspeed forsinket - passasjer ble evakuert

foto