Hytta til 18,5 millioner viste seg å være ulovlig bygd