Begge kommune­direk­tørene anbe­faler å si nei til grense­juste­ring

foto