Sveiser gjorde urovek­kende funn på broa: – Bare et tidsspørsmål før de knekker