Torgeir Hagestad har vært lege i gamle Marnardal og siden nye Lindesnes siden 1997. Han er sterkt bekymret på hva økt arbeidspress og ledige stillinger vil få å si på fastlegeordningen. Her er han på omsorgssenteret Marnarheimen. Torgeir Hagestad har vært lege i gamle Marnardal og siden nye Lindesnes siden 1997. Han er sterkt bekymret på hva økt arbeidspress og ledige stillinger vil få å si på fastlegeordningen. Her er han på omsorgssenteret Marnarheimen. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Frykter fastlegeordning kollapser