Under­søkelse: Sykehu­sets omdømme er ikke svekket etter feilope­rasjo­nene

foto