Domprost Freddy Berg og internasjonal prest Solomon Yohannes Wako var første påskedag på plass i Domkirken. Stengte kirker er vanskelig for mennesker som har sitt sosiale liv i en menighet. Domprost Freddy Berg og internasjonal prest Solomon Yohannes Wako var første påskedag på plass i Domkirken. Stengte kirker er vanskelig for mennesker som har sitt sosiale liv i en menighet. Foto: Kjetil Reite

Åpnet kirkedøren i all stillhet