Beslaglagt: HA-medlemmet hadde denne pistolen hjemme. Foto: Jon Anders Skau

ARENDAL: En ny, grov narkotikasak kommer opp for Aust-Agder tingrett 8. april. En 38-åring fra Oslo, som er et profilert medlem av mc-klubben Hells Angels, sitter på tiltalebenken. Ved hans side sitter en 47-åring fra Gjerstad tiltalt. Han er medlem av en lokal mc-klubb med gode forbindelser til HA.

Saken involverer 907 gram amfetamin, 247 gram kokain, grovt heleri og ulovlige våpen.

I følge tiltalen skjedde forholdene i 2010 og 2011, og det har tatt tid å få saken ferdig etterforsket og brakt inn for retten.

Etterforskningen av saken har skjedd i regi av Agder Politidistrikt, som har høyt fokus på kriminalitet som kan knyttes til medlemmer av mc-klubbene som kaller seg 1%-ere.

Tiltalt enkeltvis

I denne saken er det et medlem av Hells Angels i Oslo som driver forretningsvirksomhet på Sørlandet, som står tiltalt sammen med et medlem av en sympatiserende mc-klubb.

Beslaglagt: HA-medlemmet hadde denne pistolen hjemme. Foto: Jon Anders Skau

Det er statsadvokat Jostein Johannessen som har skrevet tiltalebeslutningen og som skal føre saken for retten. Han understreker at det denne gangen ikke skal føres bevis for at mc-klubbene er involvert som sådan.— Det er ikke grunnlag i denne saken for å bruke paragraf 60a om organisert kriminalitet. Vi skal føre bevis for kriminelle handlinger vi mener er begått av de tiltalte som enkeltpersoner, sier Johannessen.

Grov sak

Medlemskapet i mc-klubbene vil likevel bli belyst i retten.

— Det er klart dette kan være av interesse. Saken omhandler blant annet ulovlige våpen, og da vil det kunne være skjerpende om disse befinner seg i et farlig miljø. Men det sentrale her at våpnene befinner seg i et miljø som knyttes til narkotikaomsetning, ikke at det er mc-klubber, sier statsadvokaten.

Mengden narkotika gjør strafferammen høy i denne saken.

— Grensen for en grov narkotikaforbrytelse går ved 50 gram. Her er det mange ganger den terskelverdien. Strafferammen på narkotikaforbrytelsen alene kan være inntil 10 års fengsel. I tillegg er det sakene med de to ulovlige våpnene, som i seg selv vil kvalifisere for ubetinget fengsel om retten finner dette bevist, sier han.

Ulovlige våpen

HA-medlemmet står også tiltalt for å ha kjøpt og eid en pistol av merket BUL 9 mm, som han ikke hadde våpenkort for. Denne ble beslaglagt av politiet.

Gjerstadmannen hadde på sin side en avsagt hagle. Den manglet også våpenkort, og det var ikke gitt tillatelse til å modifisere våpenet.

Heleri

Den siste delen av tiltalen mot HA-medlemmet gjelder heleri av drøyt 300.000 kroner.

Retten vil ventelig bruke en del tid på å belyse om disse pengene stammer fra kriminell virksomhet eller fra mannens forretningsvirksomhet på Sørlandet.

47-åringen fra Gjerstad er medlem av en lokal mc-klubb som har vært åpne om tette og gode forbindelser med Hells Angels.

En 53 år gammel kvinne og en 33 år gammel mann fra Oslo er tiltalt i samme sakskompleks. Kvinnen er en venn av HA-medlemmet, og er tiltalt for å ha bidratt til heleri og narkotikasalg. Mannen er tiltalt for å ha kjøpt kokain av ham.

Delvis innrømmelse av skyld

Den tiltalte oslomannen kommer til å innrømme delvis straffeskyld når saken kommer opp.

— Han erkjenner forholdet med narkotikaen, men ellers er det nei, sier mannens forsvarer, advokat Fridtjof Feydt.

Han sier klienten satt varetektsfengslet i noen måneder.

— Politiet mener han er fullverdig medlem av HA?

— Det har han aldri lagt skjul på. Han går med klubbens "colors", sier Feydt.

Han hadde en periode bostedsadresse i Hells Angels-lokalene på Alnabru i Oslo, men har i følge advokaten flyttet nå.

— Hvilken forbindelse er det mellom HA og denne saken?

— Jeg kan ikke se at det er noen forbindelse. Det er ingen andre i klubben som har vært siktet i denne saken, sier Feydt.

Johannes Wegner Mæland er forsvarer for mannen fra Gjerstad. Han sier klienten nekter straffskyld.

— Han har ingen tilknytning til HA, og sier til meg at mc-klubben han er medlem av er en selvstendig klubb, sier Mæland.

Den tiltalte kvinnen erkjenner ifølge sin advokat medvirkning i kokainsaken, men ikke amfetaminsaken.