• POSITIV: UP-sjef Øystein Krogstad synes den danske loven om å konfiskere bilen er interessant, men ser også vanskeligheter med utførelsen av loven. FOTO: Torstein Øen

Konfiskerer bilen automatisk etter tredje lovbrudd

I Danmark konfiskerer politiet bilen automatisk, hvis en fører blir tatt for promillekjøring eller kjøring uten førerkort tre ganger. UP-sjefen i Agder er positiv til ordningen.