Dropper valglister for samlet Agder

Fylkesgrensa var ikke borte likevel. Ved stortingsvalget vil de største partiene stille egne lister i både Aust-Agder og Vest-Agder.

Publisert:

For ett år siden fjernet de skilleveggene på årsmøtet i Høyre i Agder etter at Vest-Agder Høyre og Aust-Agder Høyre hadde holdt separate møter og lagt ned fylkeslagene. Men ifølge fylkesleder Harald Furre (midten) stiller de hver sin liste ved stortingsvalget. Foto: Richard Nodeland

  • Kjetil Reite

KRISTIANSAND: – Det ligger tydelig i kortene at vi skal ha to forskjellige lister, sier Harald Furre, fylkesleder i Høyre.

Selv om fylkene ble slått sammen ved nyttår, vil de gamle valgkretsene Aust-Agder og Vest-Agder bestå. Partiene kan derfor fortsatt stille lister i de gamle fylkene.

Både Ap, Frp og Høyre vil gjøre det.

– Det er fordi det er to valgdistrikter. Og det er jo slik at selv om man skulle stille en felles valgliste, vil du fortsatt bli valgt inn for ett av de to valgdistriktene. Vi er et så pass stort parti at det er naturlig med to lister, sier Furre.

Han viser til at når et parti slår sammen listene, er realiteten at de stiller to identiske lister i de to valgdistriktene (se fakta).

Les også

Må sikre Ropstads plass på Stortinget

Samlet Agder

Høyre er et parti som har ivret for et samlet Agder.

– Er ikke det litt paradoksalt at dere da ikke slår sammen egne lister?

– Jeg synes ikke det. Men vi kommer helt klart til å gå inn for at Agder skal bli ett valgdistrikt, sier Furre.

En egen kommisjon skal nå gå gjennom valgsystemet og blant annet foreslå om man skal endre dagens valgkretser. Dette blir det opp til Stortinget å avgjøre.

I Senterpartiet var mange mot å samle Agder. Når det først har skjedd, så stiller de felles liste ved stortingsvalget. Men fylkesleder Margrethe Handeland sier at det er argumenter både for og mot.

– På den ene siden handler det om å stå sammen som ett lag, mens det på den andre siden er viktig å ha med flest mulig på lista med lokal tilhørighet.

Agder Høyre holdt fylkesårsmøte i helga. Også i de andre partiene er fylkeslagene slått sammen, men både Ap, Høyre og Frp vil at den gamle fylkesgrensa skal gjelde under neste års valg til Stortinget. Foto: Richard Nodeland

Felles lister

Også Venstre kommer etter all sannsynlighet til å stille felles liste. KrF kan også komme til å gå for dette, eventuelt en blandet løsning der partileder Kjell Ingolf Ropstad er på topp i begge fylker, men der listene ellers ser forskjellige ut.

I Frp og Ap er det fortsatt fylkesgrensa som gjelder. Begge steder har fylkesstyrene gått inn for to ulike lister.

– Skulle vi ha gått for en felles liste, ville det blitt en utfordring vi hadde skapt selv. Og det er viktig at folk fra de gamle fylkene skal stemme på folk som kommer fra nærmiljøet, sier Christian Eikeland, fylkesleder i Frp.

I Ap er fylkesleder Cecilie Knibe Kroglund usikker på om valgkretsene blir endret slik at de tilsvarer de nye fylkesgrensene

– Så lenge det er to valgkretser, er det helt naturlig at kandidaten kommer fra den valgkretsen vedkommende skal representere, sier Kroglund.

Bedre rustet

Venstre har hatt felles liste siden 2013 da Hans Antonsen stilte for begge fylker. Partiet er også et av dem som ivret sterkt for et felles fylke.

– Jeg vil ikke blande meg inn i andre partiers prosesser. Men som et samlet fylkeslag har vi en stor fordel med å kjøre like lister. Det binder oss sammen og gjør at vi står bedre rustet til å ta tak i de oppgavene som landsdelen står overfor, sier fylkesleder Petter Toldnes.

Tips eller tilbakemelding til journalisten?
Kjetil Reite kjetil.reite@fvn.no
Publisert:
Fædrelandsvennen ønsker en god og åpen debatt. Her kan du bidra med din mening.
  1. Agder
  2. Stortingsvalg
  3. Aust-Agder
  4. Vest-Agder