• Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli i Kristiansand kommune FOTO: Svein Tybakken / Kristiansand kommune

Innvand­rere i Kristian­sand: Mange mottar sosial­hjelp, få er i jobb

Andelen innvandrere som står utenfor arbeidslivet i Kristiansand er høy. Det er også andelen sosialhjelpsmottakere, men helse- og sosialdirektøren mener det kan skyldes ulike måter å føre statistikken på.