• Bransjen ønsker et prøveprosjekt hvor skjenketida utvides med én time. FOTO: Tore André Baardsen

Høringssvarene har kommet inn: Alle sier «nei» til utvidet skjenking

Forslaget om å utvide skjenketida til klokka 03 møter motbør fra flere aktører i byen.