• I et møte med 40 allmennleger ble det vedtatt en uttalelse som går imot politikernes beslutningen om å opprette satellitt-legevakt i Søgne/Songdalen i tillegg til Kristiansand. Øistein Wirak er leder i Allmennlegeutvalget. FOTO: Steinar Vindsland

Leger sier nei til legevakt i Søgne og Songdalen

Legene som skal bemanne en legevakt i Søgne/Songdalen vil ikke ha den.