• Den nye veien over Gartnerløkka skal finansieres av bompenger og overføringer på statsbudsjettet. Denne illustrasjonen viser hvor den nye veien går sammenlignet med dagens vei. FOTO: Statens vegvesen

Vennesla-ordfø­reren frykter at Vennesla blir avskåret fra veisat­sing

Veiplaner i Kristiansand vekker reaksjoner i Vennesla. Ordfører Nils Olav Larsen (KrF) er redd for at Vennesla og Setesdal blir koblet helt av veinettet når Gartnerløkka og ny ringvei bygges ut.