Flytter enormt kunst-tempel til Torvet – håper på wow-faktor