• FOR FALL: Dagens juryordning kan stå for fall. I hvert fall hvis de fleste lagmannsrettene i Norge får det som de vil. FOTO: Arkiv: Torstein Øen

Vil fjerne juryordningen

Advokatbladet melder at Agder lagmannsrett går inn for å legge ned dagens juryordning.