Makspris i barnehage gagner de rike

Innføringen av makspris i landets barnehager har medført større besparelser for husholdninger med god inntekt enn for fattige.