Tvil om bruksendring

Kristiansand boligselskap har brukt rundt fem millioner kroner på å renovere Møllevannsveien 17. Men bruksendring er ikke søkt om, selv om boligen skal brukes til å forvare to fanger.