Fra bibelskole til asylmottak

Lokalene til Troens Bevis i Sarons dal i Kvinesdal skal bli asylmottak