• To slike krabater kommer snart til Kristiansand.

Grønn anakonda til Dyreparken

Om knappe tre uker får Dyreparken ytterligere en attraksjon.