Beskrev drap av helsesøster i skolestil

I detalj skal eleven ha beskrevet hvordan helsesøster skulle drepes.