Ansetter mot fraflytting

For å hindre fraflytting, og i beste fall øke innbyggertallet, ansetter Froland kommune tre personer som aktivt skal jobbe med utvikling av Mykland.