• Bekymret: Peter Arnesen, sjefpsykolog ved Sørlandet kompetansesenter, frykter brukernes tilbud vil bli dårligere i fremtiden. Senteret er truet av nedleggelse. FOTO: LARS HOEN FOTO: Lars Hoen

– Krise for de unge

Sørlandet kompetansesenter foreslås nedlagt. Jan Giskedal Johannessen, regionleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, frykter barn med ekstra behov ikke vil få nødvendig hjelp.