Frifunnet for nabohogst

Oddvar Sunde er i Lister tingrett frifunnet for å ha hogd cirka 50 trær på en naboeiendom.