• Advokat Ben Fegran, bistandsadvokat Antoni Abrahamsen, advokat Sveinung Søndervik Johnsen, statsadvokat Jostein Johannessen, tingrettsdommer Robert Versland og advokat Lill Slinning Vassbotn diskuterer ny meddommer. FOTO: Vegard Nekstad

Byttet meddommer i ranssaken

Da retten ble satt i ranssaken i Lister tingrett, ble det klart at den ene meddommeren var inhabil.