Etablerer 420 mottaksplasser for asylsøkere i Sør-Norge

En økning i antall asylsøkere gjør at Utlendingsdirektoratet ønsker å etablere 420 nye mottaksplasser i region sør.