Stjeler båtbensin

I Korshamn har tyveri av båtbensin blitt et betydelig problem.