• FOTO: Arkivfoto

Ikke fengsel på Evje likevel

Justisdepartementet vil ikke bruke penger på å etablere fengsel på Evjemoen.